The Landworkers’ Alliance is a union of farmers, growers, foresters and land-based workers.

Send Us A Message

  Contacting Individual Staff

  Email addresses format is firstname.lastname@landworkersalliance.org.uk
  List of staff yma.

  Press/Media Enquiries:

  press@landworkersalliance.org.uk

  Merchandise/calendar Enquiries

  merchandise@landworkersalliance.org.uk

   

  To Include an Item in Our Newsletter:

  Click to launch our Newsletter Submission Form

  All Other Enquiries:

  info@landworkersalliance.org.uk

  Please note: this email receives a high volume of traffic and we cannot always respond to general enquiries.

  TANYSGRIFIO I’N NEWYDDLEN

  Follow Us

  RHWYDWAITH LLYWODRAETHU SEED

  RHWYDWAITH SOFRANIAETH HADAU

  Mae Cynghrair Gweithwyr y Tir yn cydweithio â mudiadau eraill i ffurfio Rhwydwaith Sofraniaeth Hadau yn y DU. Ein nod yw cynyddu cynhyrchiant a dosbarthiant hadau agro-ecolegol sydd wedi eu tyfu yn y DU er mwyn gwella cynaliadwyedd a gwytnwch amaethu a thyfu.
  Rydym yn cefnogi hyfforddiant wrth dyfu hadau ar ffermydd, yn ogystal â datblygu perthnasau rhwng ffermwyr sy’n gweithio â hadau agro-ecolegol sydd wedi eu harbed ar y fferm.
  Gweler y calendr digwyddiadau ar gyfer digwyddiadau sydd ar y gorwel
  Os am ddysgu mwy am y prosiect, gallwch ymweld â’r wefan Sofraniaeth Hadau yma

  Please subscribe to our e-newsletter.

  This information will never be shared with a third party