The Landworkers’ Alliance is a union of farmers, growers, foresters and land-based workers.

Send Us A Message

  Contacting Individual Staff

  Email addresses format is firstname.lastname@landworkersalliance.org.uk List of staff yma.

  Press/Media Enquiries:

  press@landworkersalliance.org.uk

  Merchandise/calendar Enquiries

  merchandise@landworkersalliance.org.uk  

  To Include an Item in Our Newsletter:

  Click to launch our Newsletter Submission Form

  All Other Enquiries:

  info@landworkersalliance.org.uk Please note: this email receives a high volume of traffic and we cannot always respond to general enquiries.

  TANYSGRIFIO I’N NEWYDDLEN

  Follow Us

  Fforymau

  Croeso i Fforymau Cynghrair Gweithwyr y Tir, gofod ar-lein i aelodau rannu syniadau, cyfleoedd, digwyddiadau a phrofiadau yn ogystal â hysbysebu offer ac eitemau eraill sydd ganddynt ar waith, a rhwydweithio ag aelodau eraill. Rydym yn gofyn i holl ddefnyddwyr y fforwm i fod yn ystyrlon ac i drin eraill â pharch, ac rydym yn cadw’r hawl i ddileu cynnwys anaddas neu annymunol. Os ydych eisoes yn aelod o’r Gynghrair, gallwch bostio yn y fforwm pan fyddwch wedi mewngofnodi.

  Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â Lauren trwy e-bostio lauren@landworkersalliance.org.uk

  Os nad ydych yn aelod o Gynghrair Gweithwyr y Tir eto, ac yn dymuno cael mynediad at ein fforwm, ymunwch fel aelod yma

  Please subscribe to our e-newsletter.

  This information will never be shared with a third party