The Landworkers’ Alliance is a union of farmers, growers, foresters and land-based workers.

Send Us A Message

  Contacting Individual Staff

  Email addresses format is firstname.lastname@landworkersalliance.org.uk
  List of staff yma.

  Press/Media Enquiries:

  press@landworkersalliance.org.uk

  Merchandise/calendar Enquiries

  merchandise@landworkersalliance.org.uk

   

  To Include an Item in Our Newsletter:

  Click to launch our Newsletter Submission Form

  All Other Enquiries:

  info@landworkersalliance.org.uk

  Please note: this email receives a high volume of traffic and we cannot always respond to general enquiries.

  TANYSGRIFIO I’N NEWYDDLEN

  Follow Us

  FFERMYDD I GRWPIAU FFERMYDD

   

  GRWPIAU FFERMWR I FFERMWR

  Mae grwpiau ffermwr i ffermwr yn creu cyfleoedd ar gyfer cyfnewid rhwng cymheiriaid ar gost isel. Mae nifer o grwpiau wedi eu sefydlu gan aelodau Cynghrair Gweithwyr y Tir yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, ac rydym yn gweithio i ddatblygu rhagor ohonynt.
  Gan amlaf, bydd grwpiau yn ymgynnull ar ddechrau’r flwyddyn er mwyn penderfynu pwy fydd yn cynnal sesiynau a pha bynciau fydd yn derbyn sylw ganddynt. Mae’r grwpiau wedyn yn cyfarfod yn fisol ar ffermydd aelodau i archwilio’r pynciau, rhannu profiadau ac edrych ar enghreifftiau ymarferol.
  Mae grwpiau ffermwr i ffermwr yn syml i’w trefnu ac nid oes costau sylweddol ynghlwm â’u gweithrediad. Maent yn arf effeithiol ar gyfer rhannu profiadau a gyrru arloesedd a chydweithio.

   

  Please subscribe to our e-newsletter.

  This information will never be shared with a third party