The Landworkers’ Alliance is a union of farmers, growers, foresters and land-based workers.

Send Us A Message

  Contacting Individual Staff

  Email addresses format is firstname.lastname@landworkersalliance.org.uk
  List of staff yma.

  Press/Media Enquiries:

  press@landworkersalliance.org.uk

  Merchandise/calendar Enquiries

  merchandise@landworkersalliance.org.uk

   

  To Include an Item in Our Newsletter:

  Click to launch our Newsletter Submission Form

  All Other Enquiries:

  info@landworkersalliance.org.uk

  Please note: this email receives a high volume of traffic and we cannot always respond to general enquiries.

  TANYSGRIFIO I’N NEWYDDLEN

  Follow Us

  CYMORTH COVID-19

  Wrth i effeithiau’r coronafeirws ddechrau gafael yn y DU, mae Cynghrair Gweithwyr y Tir yn gwneud popeth y gallwn ni er mwyn bod yn sefydliad cymorth a chydsafiad effeithiol i aelodau. Mae mudiadau gwerin gwlad fel ein sefydliad ni yn hanfodol ar adegau anodd fel y cyfnod hwn; y mwyaf y gallwn ei wneud i ffurfio rhwydwaith effeithiol ar y cyd ar gyfer cymorth a chydsafiad, y gorau y byddwn yn goroesi’r dyddiau heriol hyn.
  Gallwch weld ein datganiad llawn o gefnogaeth i’n haelodau yma..
  Dyma rai adnoddau yr ydym wedi eu casglu ynghyd:
  1. Adnoddau arferion gorau
    – Trin bwyd yn ystod coronafeirws
    – Staff yn gweithio’n ddiogel
    – Rheoli gwirfoddolwyr
    – Cwsmeriaid yn eich siop, ar-lein neu mewn marchnad
  2. Cronfa Gydsafiad i aelodau
  3. Banciau bwyd a mudiadau tlodi bwyd
  4. Cymorth ac adnoddau iechyd meddwl
  5. Cyfateb angen a galw – cynnyrch, cyngor a llafur
  6. Ymunwch â byddin o weithwyr tir agro-ecolegol
  7. Adnoddau a chymorth pellach
  Os oes gennych unrhyw beth i’w ychwanegu neu ei gyfrannu at y rhestr hon, e-bostiwch info@landworkersalliance.org.uk
  Rydym hefyd wedi sefydlu ardal benodol i drafod Coronafeirws ar ein fforwm; gallwch ei defnyddio i rannu gwybodaeth, adnoddau, cwestiynau a phrofiadau ag aelodau eraill.

  Please subscribe to our e-newsletter.

  This information will never be shared with a third party