The Landworkers’ Alliance is a union of farmers, growers, foresters and land-based workers.

Send Us A Message

  Contacting Individual Staff

  Email addresses format is firstname.lastname@landworkersalliance.org.uk
  List of staff yma.

  Press/Media Enquiries:

  press@landworkersalliance.org.uk

  Merchandise/calendar Enquiries

  merchandise@landworkersalliance.org.uk

   

  To Include an Item in Our Newsletter:

  Click to launch our Newsletter Submission Form

  All Other Enquiries:

  info@landworkersalliance.org.uk

  Please note: this email receives a high volume of traffic and we cannot always respond to general enquiries.

  TANYSGRIFIO I’N NEWYDDLEN

  Follow Us

  CYMORTH I AELODAU

  Ein nod yw cefnogi aelodau i wella eu mentrau a goresgyn rhwystrau sy'n eu hwynebu, yn ogystal â chynorthwyo ffermwyr, tyfwyr a gweithwyr ar y tir i symud eu cynhyrchiad i systemau agroecolegol a'u mentrau i werthiannau uniongyrchol neu fodelau cadwyn gyflenwi fer.

   

  Canllawiau gwerthu’n uniongyrchol a chadwyni cyflenwi byr

  Mae’n destun cyffro i ni lansio tair dogfen fel rhan o’n gwaith parhaus i gynorthwyo cynhyrchwyr wrth iddynt sefydlu neu drosglwyddo at werthiant uniongyrchol a chadwyni cyflenwi byr. Rhannwch yr adnoddau hyn ag eraill, a rhowch wybod i ni beth yw eich barn o ran sut i’w gwella ymhellach.

  1. 1. Canllaw Cynghrair Gweithwyr y Tir i werthiant uniongyrchol a chadwyni cyflenwi byr a’u rheolaeth
  1. Astudiaethau achos yn ymwneud â sefydlu a gweithredu modelau gwerthiant uniongyrchol
  1. Canllaw codi arian Cynghrair Gweithwyr y Tir
  1. Landworkers’ Alliance Business Planning Guide for ecological farm and forestry businesses

  Dros y misoedd sydd o’n blaenau, ein bwriad yw datblygu adnoddau pellach sy’n mynd i fwy o fanylder ar bob un o’r modelau hyn, gan gynnwys arweiniad gan gynhyrchwyr sy’n defnyddio’r modelau ar fanylion eu gweithrediadau, a Chynlluniau Rheoli Diogelwch Bwyd a gweithdrefnau HACCP enghreifftiol. Os oes diddordeb gennych mewn rhannu gwybodaeth am eich menter i gefnogi’r gwaith hwn, cysylltwch ag adam@landworkersalliance.org.uk

   

  Adnoddau Hyfforddi

  Rydym yn cynnig rhywfaint o hyfforddiant a mentora, ac adnoddau ar gyfer sefydlu safleoedd FarmStart. Gallwch ddod o hyd i fanylion am hyn yn yr adran hyfforddiant.Mae aelodau hefyd yn rhedeg grwpiau ffermwr i ffermwr mewn sawl rhan o’r wlad, ac rydym yn argymell i chi ddefnyddio’r fforwm ar y wefan hon i rannu cwestiynau y gallai eraill eich helpu i’w hateb.

   

  Cymorth i Aelodau

  Gallwn hefyd gynnig peth cymorth ar e-bost a thros y ffôn; byddwn yn trafod eich sefyllfa ac yn gwneud beth bynnag y gallwn ni i’ch helpu. Mae’r cynnig hwn ar gael i aelodau, ac i ffermwyr, tyfwyr a gweithwyr tir nad ydynt yn aelodau ond sy’n dymuno symud tuag at werthiant uniongyrchol a modelau cadwyn cyflenwi byr.

  Os nad ydych yn aelod ond eich bod yn cael budd o’n cymorth, rydym yn argymell i chi ymuno fel bod modd i ni barhau i gynnig yr adnoddau hyn i eraill.

  Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais am gymorth, llenwch y ffurflen hon:

   Please subscribe to our e-newsletter.

   This information will never be shared with a third party