The Landworkers’ Alliance is a union of farmers, growers, foresters and land-based workers.

Send Us A Message

  Contacting Individual Staff

  Email addresses format is firstname.lastname@landworkersalliance.org.uk
  List of staff yma.

  Press/Media Enquiries:

  press@landworkersalliance.org.uk

  Merchandise/calendar Enquiries

  merchandise@landworkersalliance.org.uk

   

  To Include an Item in Our Newsletter:

  Click to launch our Newsletter Submission Form

  All Other Enquiries:

  info@landworkersalliance.org.uk

  Please note: this email receives a high volume of traffic and we cannot always respond to general enquiries.

  TANYSGRIFIO I’N NEWYDDLEN

  Follow Us

  HYFFORDDIANT AC CYFNEWID AGROECOLEG

   

   

  HYFFORDDIANT A RHWYDWAITH GYFNEWID AGRO-ECOLEG

  Rydym yn gweithio i ddatblygu rhwydwaith hyfforddi a chyfnewid ym maes agro-ecoleg ar draws y DU, i gynnwys ffermwyr, tyfwyr, coedwigwyr a gweithwyr y tir sy’n ymarfer dulliau ffermio a rheolaeth tir agro-ecolegol. Nod y rhwydwaith yw llenwi rhai o’r bylchau sydd mewn hyfforddiant agro-ecolegol, yn ogystal ag annog arloesedd ac arfer orau trwy gyfnewidfeydd a dysgu rhwng cymheiriaid.

   

   

  Please subscribe to our e-newsletter.

  This information will never be shared with a third party