The Landworkers’ Alliance is a union of farmers, growers, foresters and land-based workers.

Send Us A Message

  Contacting Individual Staff

  Email addresses format is firstname.lastname@landworkersalliance.org.uk
  List of staff yma.

  Press/Media Enquiries:

  press@landworkersalliance.org.uk

  Merchandise/calendar Enquiries

  merchandise@landworkersalliance.org.uk

   

  To Include an Item in Our Newsletter:

  Click to launch our Newsletter Submission Form

  All Other Enquiries:

  info@landworkersalliance.org.uk

  Please note: this email receives a high volume of traffic and we cannot always respond to general enquiries.

  TANYSGRIFIO I’N NEWYDDLEN

  Follow Us

  FARMHACK

   

  FARMHACK

  Mae FarmHack yn fforwm i ffermwyr a thyfwyr sy’n datblygu arfau priodol i amaethwyr agro-ecolegol ar raddfa fechan rannu eu syniadau a’u sgiliau. Mae digwyddiadau FarmHack yn dwyn ffermwyr, tyfwyr, gwneuthurwyr, peirianwyr a rhaglennwyr TG ynghyd i arddangos a rhannu offer, sgiliau a syniadau.
  Mae FarmHack yn gweithredu yn ôl egwyddorion technoleg ffynhonnell agored, sy’n golygu fod offer a thechnegau hefyd yn cael eu rhannu a’u datblygu ar fforwm rhyngwladol ar-lein farmhack.net.
  Gweler y calendr ar gyfer digwyddiadau FarmHack sydd ar y gorwel.

   

   

   

   

  Please subscribe to our e-newsletter.

  This information will never be shared with a third party